Två vädertäta hus

Det är en ruggig novemberdag men i två va våra hus i Äppelbyn är det nu helt vindstilla.

Det blir allt lättare att känna igen sig på fastighetskartan vart efter husen växer fram. 2:9 och 2:22 är nu vädertätade och arbetet fortskriden enligt plan. På tomterna 2:18 och 2:7 kan man nu även se det förberedande arbetet för ytterligare två grunder. Bygglov och startbesked är klara för dessa två.