Husbäddar växer fram

Husbäddar växer fram

Nu kan man se husbädden på tomt 2:9 ligga färdig. Här bygg visningshuset.

Arbetet med avloppsanläggningen fortskrider samtidigt enligt plan.

Arbetet med husbädden på tomt 2:22 pågår där vårt första sålda hus skall ligga. Inom kort börjar arbete på på fler tomter var efter bygglov kommer igenom.