9 av 20 hus sålda


Ännu en familjemedlem i Äppelbyn har växt upp och nu står här 3 Villa Aroma och stoltserar

Av våra totalt 20 fastigheter är nu 9 stycken intecknade. Processerna rullar på parallellt i olika stadium. Vi har en där plattan redan är gjuten som snart blir ett hus, vi har flera markarbeten pågående, vi väntar på att nästa bygglov ska godkännas. Samtidigt planerar våra blivande bybor sin tillval och trädgårdar.
Vårvindarna har torkat ur marken så på området kan man nu se vägarna utmärkta och under uppbyggnad och det bli allt enklare att se det som tidigare bara var en ritning växa fram i verkligheten.